p+98 31 32298095
و آن حكمت آميز و بلندمرتبه است و در ام الكتاب در نزد ماست. (سوره مباركه زخرف، آيه 4)
ام الکتاب | صفحه اصلی

آخرین اخبار قرآنی

مقالات قرآنی

 • ویژگی های تصویری در کتاب های قرآنی کودکان
  چکیده راه های متفاوتی برای آموزش قرآن کریم به کودکان وجود دارد. یکی از بهترین راه های درک مفاهیم، موضوعات و قصص قرآن کریم استفاده از روش تصویرگری است. با بررسی ویژگی های سنی درکودکان دبستانی، متوجه این موضوع می شویم که از طریق نقاشی و تصویر می توان بر جذابیت و شیرینی داستان پردازی و علاقة کودک به موضوع داستان افزود. علاوه بر آن درکِ مفاهیم از طریق تصویر بر حافظة طولانی مدت تاثیرگذارتر از بیانِ کلام است. امروزه توسط اکثر مؤسسات فرهنگی و مراکز دارالقرآن از روش های تصویری برای آموزش قرآن به کودکان استفاده می شود ولی کاربرد آن تخصصی و حرفه ای نیست. علاوه بر آن تصویرگری بسیاری از کتب، نشریات و برنامه های آموزشی دیجیتالی قرآن کریم نیز دارای نقاط ضعف است. اگر چه کاربرد اصولی از هنر تصویرگری در جذب و علاقمندی کودک تاثیر فزاینده ای می تواند داشته باشد، اما بیان ضعیف و غیر حرفه...

  ... بیشتر
 • لزوم گردآوری وجوه شرعی
  وجوه شرعی, به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس, در مالهای مسلمانان قرار داده است: زکات, بر غلات چهارگانه, چهارپایان, نقدین. خمس, بر غنیمتهای جنگی, گنج, سودهای کسبها و... و تعهدات مالی دیگر که برای جریمه کارهای ناروا و یا برای جبران ناتوانی در انجام واجبات, از سوی شارع وضع گردیده اند. وجوه شرعی در اسلام, جایگ-اه مهم-ی دارن-د و ب-ر پرداخ-ت آن,فراوان سفارش شده است. با این همه, در دریافت و پرداخت آنها, بسیار سهل انگاری می شود. هم آنان که واجبات مالی را بر عهده دارند, در این امر عظیم کوتاهی می کنند و از کنار بسیاری از نابسامانیها که نپرداختن درست مالهای برعهده آمده, سرچشمه می گیرد, می گذرند و هم شایستگان دریافت, در گذشته و حال, بر دریافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و میدان را برای شیّادان و سوء استفاده کنندگان و افراد نالایق, بازگذاشته اند. از این روی, برای پاک گرداندن...

  ... بیشتر
 • قبایح عقلی از نظر قرآن
  حسن و قبح عقلی، هم در اشیاء و امور مطرح می باشد و هم در افعال و معانی اعتباری و اختیاری مطرح می شود. شناخت قبایح عقلی می تواند آدمی را در جهت حرکت در مسیر درست یاری رساند. براین اساس نویسنده به معرفی مواردی که از نظر قرآن به عنوان زشتی ها و قبایح یادشده پرداخته است. انسانها به طور طبیعی و براساس فطرت سالم خود به چیزهایی گرایش دارند و از چیزهایی بیزارند. یعنی انسان همان طور که به زیبایی ها گرایش و از زشتی ها نفرت دارد، همچنین به کارها و افعالی گرایش دارد و از افعالی گریزان است. از اینجاست که مسئله حسن و قبح فعلی مطرح می شود. به عنوان نمونه انسانها از ظلم و دروغ بیزارند و به عدالت و راستی تمایل دارند. حسن و قبح عقلی، هم در اشیاء و امور مطرح می باشد و هم در افعال و معانی اعتباری و اختیاری مطرح می شود. شناخت قبایح عقلی می تواند آدمی را در جهت حرکت در مسیر درست یاری رساند. براین اساس...

  ... بیشتر
 • بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم
  نخستین مرحله بعثت و دعوت پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم با سه سال زمان، تقریباً از مراحل ناشناخته دعوت اسلامى محسوب مى شود. آگاهى لازم از چگونگى تحول افراد و چگونگى پذیرش اسلام از سوى آنان در منابع تاریخى و حدیثى بازتابى اندک داشته است. اما با این همه، اهمیت این دوره کوتاه و پنهان به آن اندازه است که در آغاز سال چهارم بعثت که آن حضرت با نزول آیه انذار، دعوت علنى خود را آغاز کرد تنها نبود، بلکه گروهى تازه مسلمان همراه او بودند که هسته نخستین یاران او را تشکیل داده و در برابر همه دشوارى ها و مصایبى که مشرکان به آن ها وارد کردند ایستادگى نمودند و دعوت اسلامى را به پیش بردند. پرسش اصلى این است که در سه سال آغاز دعوت چه وقایعى رخ داد که موجب تحول عمیق روحى نو مسلمانان شد و آن ها را براى پذیرش همه آزارهاى قریش آماده کرد اما براى دست کشیدن از عقیده نو هرگز؟ به دنبال فقدان...

  ... بیشتر

مباحث قرآنی

میزان الحکمه / تکبر
میزان الحکمه تکبر پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند /038-073/ مگر ابلیس که تکبر نمود و از کافران شد /038-074/ فرمود: از آن (مقام) فرو شو، تو را نرسد که در آن (جایگاه) تکبر نمایى پس بیرون شو، که تو از خوار شدگانى /007-013/ امام على علیه السلام: زنهار از تکبر که آن بزرگترین گناه و نکوهیده ترین عیبهاست و زیور ابلیس است .پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله و سلم: از تکبر دورى کنید، زیرا ابلیس...... بیشتر
پرده پندار - تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه / پرتوی از قرآن...
پرده پندار - تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه پرتوی از قرآن /000-000/ روش امیر مومنان در زدودن این پندار، از آیات الهی برگرفته شده است. در قرآن مجید برای پیشگیری از توهمات ناشی از خطای قیاس به نفس، چنین هشدار داده شده است : و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین /040-017/ و همانا آفریدم برفراز شما هفت راه و ما از توجه به خلق، غافل نبوده ایم. آیه کریمه...... بیشتر
جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه / فصلى در نسب بنى مخزوم و برخى از اخبار...
جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه فصلى در نسب بنى مخزوم و برخى از اخبار ایشان گویند: گروهى از بازرگانان قریش که آهنگ شام داشتند با وضعى نامرتب و ژولیده از کنار خروف کلبى گذشتند. گفت: اى گروه قریش چه بر سر شما آمده است، گرفتار خشکسالى و قحطى شده اید یا هشام بن مغیره درگذشته است؟ مى بینید که مرگ هشام را همسنگ قحطى قرار داده است. مسافر بن ابى عمرو هم در این معنى چنین سروده...... بیشتر
حدیث بی کم و بیشی / در بیان اینکه عارف ترسی از فنای وجود ندارد...
حدیث بی کم و بیشی در بیان اینکه عارف ترسی از فنای وجود ندارد نترسد زو کسی کو را شناسد = که طفل از سایه خود می‏هراسد سالک تا از وجود مجازی خود جدا و رها نشده باشد همچون طفل نادان و ناآگاه است و وجود مادی و مجازی او همچون سایه می‏باشد که به دنبال اوست و هر آینه طفل از سایه خود می‏ترسد. بنابراین کسی که خدا را شناخته و عارف به معرفت حقیقی گشته باشد به حکم الا ان اولیاء...... بیشتر

فیلم و کلیپ قرآنی